Army Museum

armemuseet

Military history literature mixed with DVDs and CDs. Gifts, army surplus, strategic board games, and toys.

Militärhistorisk litteratur varvat med DVD och CD. Presentartiklar, militärt överskott, strategiska brädspel och leksaker.

Website: http://www.armemuseum.se/
Opening Hours: SEP-MAY: Tue 11-20, Wed-Sun 11-17/ JUN-AUG: Mon-Sun 10-17
Phone: +46 8 519 563 00
Address: Riddargatan 13, Stockholm