Gudrun Sjödén Design AB

akersgata-1

The name Gudrun Sjödén stands for contrasts and surprising combinations. Clothing and textiles for the home, made from natural materials and infused with the Nordic design idiom. Welcome to our exciting stores, each with its own special character!

Gudrun Sjödén är kontraster och överraskande kombinationer. Kläder och hemtextilier i naturmaterial med nordiskt designspråk. Välkommen till våra spännande butiker, alla med sin speciella karaktär

Götgatan 44 +46 8 642 65 00
Regeringsgatan 30 +46 8 14 95 95
Stora Nygatan 33 +46 8 23 55 55
Outlet: Upplagsvägen 1 +46 8 505 280 26

Website: http://www.gudrunsjoden.com/se
Opening Hours: Differs depending on store